Western Cape Province | Weskaap ProvinsieJaar Program / Annual Program
Western Cape Annual Program

Western Cape Management
Weskaap Bestuur

President

Jako Botes

Director: Administration
Direkteur: Administrasie

Annatjie de Klerk

Vice-president
Vise-president

Henry Gerber

Director: Finance
Direkteur: Finansies

Ronald Niksch

Director: Communication
Direkteur: Kommunikasie

Rudolf van Jaarsveldt

Director: Coaching
Direkteur: Afrigting

Jan Wiese

Member
Lid

Martin Pieterse