JukskeiSA-About-banner

Van Jukskei | About Jukskei

ONTSTAAN VAN JUKSKEI

Jukskei het spontaan ONTSTAAN uit die behoefte tot ontspanning; tydverdryf; die uitbou van die kompetisiegees en sosiale verkeer met ander.

Die werklike begin kan volgens oorlewering teruggevoer word na ongeveer 1734, toe Goewerneur Jan de la Fontaine die Fort de Rietvallei aan die Buffelsjagtrivier, gestig het. Die doel van die fort was om onder andere brand- en timmerhout aan die Kasteel in Kaapstad te verskaf. Die Dragonders het hier met juk-skeie en houtstompe na ‘n voorwerp in die grond gegooi – ‘n speletjie om die ledige ure te vul.

Lees meer

THE ORIGIN OF JUKSKEI

Jukskei originated spontaneously due to a need for relaxation; pastime; developing a spirit of competition and social communication with others.

According to tradition, the actual beginning of jukskei dates back to 1734, when Governor Jan de la Fontaine founded the Fort de Riet Valley at the Buffelsjagt River.  The aim of the fort was, amongst others, to supply wood for fire and building to the Castle in Cape Town. Here the dragoons threw yoke-pins and wooden stumps at an object in the ground, a game to fill the idle hours.

Read more