SA Juniors Gooiafstande | Distances

Ouderdom soos op 31 Desember van die vorige kalenderjaar

Age on 31 December of the previous calender year

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

6

 

 

 

7

 

 

 

8

 

 

 

9

 

 

 

10

 

 

 

11

 

 

 

12

 

 

 

13

 

 

 

14

 

 

 

15

 

 

 

16

 

 

 

17

 

 

 

18

Minimum

gooi-afstand vir Meisies

Minimum pitching distance for Girls

 

 

4

 

 

5

 

 

6

 

 

7

 

 

8

 

 

9

 

 

10

 

 

11

 

 

12

 

 

12

 

 

12

 

 

13

 

 

13

 

 

13

 

 

14

Minimum

gooi-afstand vir Seuns

Minimum pitching distance for Boys

 

 

4

 

 

5

 

 

6

 

 

7

 

 

8

 

 

9

 

 

10

 

 

11

 

 

12

 

 

13

 

 

13

 

 

14

 

 

14

 

 

15

 

 

16