Nuusbrief | Newsletter

JukskeiSA-pen-and-sand

Gauteng Jukskei Federation – June 2018

GAUTENG JUKSKEI FEDERASIE
♦  Guateng Jukskei Federation

Read more | Lees meer

 

JukskeiSA-pen-and-sand

Die Sandput | The Sandpit – Jan 2018

Toernooidirekteur SA Junior Kampioenskap
♦  Tournament DirectorSA Junior Championship

Lees meer | Read more

 

JukskeiSA-pen-and-sand

Die Sandput | The Sandpit – Dec 2017

SA Junior Kampioenskap, SA Akade- mieweek en Laerskoolweek.
♦  SA Junior Championship, SA Academy Week and Primary School Week.

Lees meer | Read more

 

JukskeiSA-pen-and-sand

Die Sandput | The Sandpit – Nov 2017

Dit was die eed wat afgelê was by die Botswanagrens met ons laaste besoek aan Botswana vir die BOTGA/Under 13 Stars toer. ♦  It was the oath that was taken at the Botswana border with our last visit to Botswana for the BOTGA / Under 13 Stars tour.

Lees meer | Read more

 

 

JukskeiSA-pen-and-sand

Die Sandput | The Sandpit – Okt 2017

April 2017 neem die VSA met een span deel aan die SA Senior Kampioenskap. ♦  April 2017, the United States participates in the SA Senior Championship with one team.

Read more | Lees meer

 

 

JukskeiSA-pen-and-sand

Die Sandput | The Sandpit – Mar 2017

‘n Jaar terug het ek hier gesit en geskryf aan my boodskap vir die 76ste SA Senior Jukskei Kampioenskap. ♦ I sat here a year ago and wrote my message for the 76th SA Senior Jukskei Championship

Lees Meer | Read more

 

 

Jukskeisa-Rooikat-Caracal4-2017

Wes Rand Newsletter ROOIKAT | CARACAL 4 – 2017

WRJ is trots op die prestasie van individuele spelers, beamptes en spanne tydens die SA Junior Kampioenskappe, SA Akademieweek & SA Laerskole week. ♦ WRJ is proud on the achievements of individual players, officials and teams during the SA Junior Championships, SA Academy week & SA Primary Schools week. (Des 2016)

Lees meer | Read more

 

 

Jukskeisa-Gauteng-North-Nuusflits4-2017

Gauteng – North Nuusflits 4 – 2017

Met groot trots was ons Gauteng Senior Ope Toernooi ‘n groot sukses. ♦  A proud moment for our Gauteng Senior Open Tournament.

Lees meer | Read more

 

JukskeiSA-pen-and-sand

Die Sandput | The Sandpit – Des  2016

Dit is tyd vir die 66ste SA Junior Kampioenskap.  Wat ‘n voorreg om deel van hierdie spesiale, groot oomblik op die JSA Kalender te kan wees. ♦ It is time for the 66th SA Junior Championship.  It is a privilege to be part of this special event on the JSA Calendar.

Lees meer | Read more

 

JukskeiSA-pen-and-sand

Die Sandput  |  The Sandpit – Sept 2016

Op 12 Junie 1992, tydens ‘n Uitvoerende Bestuursvergadering van Wes-Transvaal Jukskeibond, is die gedagte gebore om ‘n Veterane Toernooi aan te bied.   ♦   On 12 June 1992, during an Executive Committee Meeting of the Western Transvaal Jukskei Union, the idea was born to present a Veterans Tournament.

Lees meer | Read more