Nothern Cape Province | Noordkaap Provinsie

Northern Cape Management
Noordkaap Bestuur

President

Johan Hansen

Director: Administration
Direkteur: Administrasie

Tania Esterhuizen

Director: Finance
Direkteur: Finansies

Dawie Le Roux

Director: Corp  Communication
Direkteur: Korp Kommunikasie

Marnu Esterhuizen

Director: Juniors
Direkteur: Juniors

Tjaart Daniels

Selection Committee
Keurkomitee

Bets Hansen (Chairpersons/Voorsitter)
Dawie Le Roux
Johan Hansen
Tjaart Booyens