Mpumalanga Province | Mpumalanga Provinsie

Mpumalanga Management
Mpumalanga Bestuur

President

Vice-president
Vise-president

Director: Administration
Direkteur: Administrasie

Niekie Coetzee

Johan Oosthuizen

Hannes Pretorius

Director: Finance
Direkteur: Finansies

Director: Juniors
Direkteur: Juniors

Director: Facilities & Recruitement
Direkteur: Fasiliteite & Werwing

Hester Pretorius

Baba Maree

Johan de Klerk

Director: Coaching & Development
Direkteur: Afrigting & Ontwikkeling

Director: Umpires
Direkteur: Skeidsregters

Elise Schoeman

Allen Munnich

Jaar Program / Annual Program
Mpumalanga Jaarprogram 2021 – 2022