JSA Korp Komm Komitee | JSA Corp Comm Committee

Director: Corporate Communication
Direkteur: Korporatiewe Kommunikasie

Sylvia Nortje

Webpage & Email Administrator
Webblad en Epos Administrateur

Tinus Barnard

Media

Rudolf van Jaarsveldt