Juksei Suid-Afrika | South Africa

Jukskei SA Direksie is verantwoordelik vir | The Jukskei SA Board of Directors is responsible for:

  • alle oorkoepelende aangeleenthede rakende Jukskei op nasionale vlak |  all overarching issues related to Jukskei at national level;
  • alle oorkoepelende aangeleenthede in belang van Jukskei op internasionale vlak | all overarching issues related to Jukskei at international level;
  • bestuur die sport Jukskei as deel van die groter sportgemeenskap van Suid-Afrika | Management of the sport Jukskei as part of the greater sporting community of South Africa.
  • Die bevoegdhede en pligte van die Jukskei SA Direksie word in Reglement K vervat | The mandate and tasks of the Jukskei SA Board of Directors are set out in Regulation K.
Nico NelPresident. Direkteur Hoë Prestasie / Director High Performance

NAAM & VAN

Nico Nel

tinus-barnardDirekteur Akademie, Fasiliteite / Director Academy, Facilities

NAAM & VAN

Tinus Barnard


bets-hansen2de Vise President / 2nd Vice President

NAAM & VAN

Bets Hansen

deidre-smit

Direkteur Administrasie / Director Administration

NAAM & VAN

Deidré Smit

E-POSADRES: smitaj3telkomsa.net


bets-hansen

Direkteur Afrigting / Director Coaching

NAAM & VAN

Bets Hansen

Direkteur Finansies / Director Finance

NAAM & VAN

Jan Marais


Direkteur Korporatiewe Kommunikasie /
Director Corporate Communication

NAAM & VAN

Marica Els

Dirk BritsDirekteur Ontwikkeling / Director Development

NAAM & VAN

Dirk Brits


petrus-moopiDirekteur Massadeelname / Director Mass Participation

NAAM & VAN

Petrus Moopi

Direkteur Vrouekomitee/ Director Women’s Comm

NAAM & VAN

Marica Els

 

POSADRES JUKSKEI SA | POSTAL ADDRESS JUKSKEI SA

Posbus 7751 / PO Box 7751
Newcastle
2940