Juksei Suid-Afrika | South Africa

Jukskei SA Direksie is verantwoordelik vir | The Jukskei SA Board of Directors is responsible for:

  • alle oorkoepelende aangeleenthede rakende Jukskei op nasionale vlak |  all overarching issues related to Jukskei at national level;
  • alle oorkoepelende aangeleenthede in belang van Jukskei op internasionale vlak | all overarching issues related to Jukskei at international level;
  • bestuur die sport Jukskei as deel van die groter sportgemeenskap van Suid-Afrika | Management of the sport Jukskei as part of the greater sporting community of South Africa.
  • Die bevoegdhede en pligte van die Jukskei SA Direksie word in Reglement K vervat | The mandate and tasks of the Jukskei SA Board of Directors are set out in Regulation K.

Jukskei SA se Direksie bestaan uit agt lede | Jukskei SA has a Board of Directors consisting of eight member

Nico NelPresident. Direkteur Hoë Prestasie / Director High Performance

NAAM & VAN
Nico Nel

tinus-barnard1ste Vise President / 1st Vice President Direkteur Akademie, Fasiliteite & Skeidsregters / Director Academy, Facilities & Umpires

NAAM & VAN
Tinus Barnard


Dirk Brits2de Vise President / 2nd Vice President Direkteur Deelname / Director Participation

NAAM & VAN Dirk Brits

Daleen Roos

Direkteur Administrasie / Director Administration

NAAM & VAN

Daleen Roos

FAKS NR. 086 647 3796

E-POSADRES: jukskeisajukskei.co.za


bets-hansen

Direkteur Afrigting / Director Coaching

NAAM & VAN

Bets Hansen

Karien Marais

Direkteur Finansies & Juniors / Director Finance & Juniors

NAAM & VAN

Karien Marais


deidre-smit

Direkteur Korporatiewe Kommunikasie / Director Corporate Communication

NAAM & VAN

Deidré Smit

petrus-moopiDirekteur Ontwikkeling / Director Development

NAAM & VAN

Petrus Moopi

POSADRES JUKSKEI SA | POSTAL ADDRESS JUKSKEI SA

Posbus 7751 / PO Box 7751
Newcastle
2940