Free State Province | Vrystaat Provinsie

Jaar Program / Annual Program

VJF Jaarprogram – 2021 – 2022

Free State Management
Vrystaat Bestuur

President

Hennie Oosthuizen

Director: Administration & Finance
Direkteur: Administrasie & Finansies

Marietjie Herbst

First Vice-President
Eerste Vise-President

Piet van Schalkwyk

Second Vice-President
Tweede Vise-President

Alewyn Smit

Member: Recruitement &  Indigenous Games
Lid: Werwing & Inheemse Spele

Petrus Moopi

Member: Juniors & Schools
Lid: Juniors & Skole

Mari van Zyl