JSA Provinsies | Provinces

JUKSKEI SA PROVINSIES | JUKSKEI SA PROVINCES

GAUTENG PROVINSIE / PROVINCE

President
Danie Stoltz

Direkteur Administrasie / Director Administration
Annatjie van der Merwe

KWAZULU NATAL PROVINSIE / PROVINCE

President
Antoon Claassen

Direkteur Administrasie / Director Administration
Dons Vorster

LIMPOPO PROVINSIE / PROVINCE

President
Chris Swanepoel

Direkteur Administrasie / Director Administration Anton Botha

MPUMALANGA PROVINSIE / PROVINCE

President
Corrie Wolmarans

Direkteur Administrasie / Director Administration
Niekie Coetzee

NOORD KAAP PROVINSIE / NORTHERN CAPEPROVINCE

President
Marius du Plessis

Direkteur Administrasie / Director Administration
Ronel le Roux

NOODWES PROVINSIE / NORTH WEST PROVINCE

President
Willem Jonker

Direkteur Administrasie / Director Administration Bjorn Jonck

OOS KAAP PROVINSIE / EASTERN CAPE PROVINCE

President
Richard Erasmus

Direkteur Administrasie / Director Administration
Debbie Erasmus

VRYSTAAT PROVINSIE / FREE STATE PROVINCE

President
Alewyn Smit

Direkteur Administrasie / Director Administration
Marietjie Herbst

WES KAAP PROVINSIE / WESTERN CAPEPROVINCE

President
Annatjie de Klerk

Direkteur Administrasie / Director Administration
Louwtjie Hugo