JSA Juniors Komitee | Committee

Die doel van die Jukskei SA Juniorkomitee is die bestuur en koördinering van alle Junioraangeleenthede. The purpose of the Jukskei SA Junior Committee is the management and coordination of all Junior matters.

 

DIREKTEUR JUNIORS / DIRECTOR JUNIORS

Karien Marais
marais.kariengmail.com
Pretoria
City of Tswane
Gauteng

SEKRETARIS JUNIORS / SECRETARY JUNIORS

Rudolf van Jaarsveldt