JSA Deelname | Participations

Die doel is om deelname van die sport Jukskei in Suid-Afrika te belyn en aktiwiteite en geleenthede te konsolideer. Die noodsaaklikheid van hierdie Reglement posisioneer Jukskei as ‘n SPORT onderworpe aan die kriteria wat enige sport as sport kwalifiseer. Jukskei SA Deelname bestuur en koördineer alle deelname en geleenthede rakende deelnemers, administrateurs en beamptes op Internasionale-, Nasionale-, Provinsiale- en Distrik vlak. Die bevoegdhede en pligte van die Jukskei SA Deelname komitee word in Reglement J vervat. The purpose is to align participation of the sport Jukskei in South Africa and to consolidate activities and events at national level. The Bylaw positions Jukskei as a SPORT adhere to the criteria that qualifies Jukskei as a sport. Jukskei SA Participation manages and coordinate all participation and events concerning players, administrators and officials on International-, National-, Provincial- and District level. The mandate and tasks of the Jukskei SA Participation Committee is set out in Regulation J.

 

DIREKTEUR DEELNAME/ DIRECTOR PARTICIPATION

Bets Hansen
betshansenjukskei.co.za
Kimberley
Francis Baard
Northern Cape

DEELNEMERS KOMITEE VOORSITTER / PARTICIPATION COMMITTEE CHAIRMAN

Francois Cloete