JSA Akademie | Academy

Karien Marais

Director: Academy
Direkteur: Akademie

The purpose of Jukskei SA Academy is the management and coordination of all training and research regarding the sport jukskei.

Die doel van die Jukskei SA Akademie is die bestuur en koordinering van alle opleiding en navorsing rakende die sport jukskei.