JSA se nuwe Strategiese Plan | New Strategic Plan

Jukskei SA STRATEGIESE PLAN | STRATEGIC PLAN

lees meer | read more

Visie van Jukskei SA

Jukskei: Suid-Afrika se sport vir almal.

 Vision of Jukskei SA

Jukskei: South Africa’s sport for All.

Missie van Jukskei SA

Om volhoubare groei van die sport Jukskei te promoveer deur die verbreeding van die deelnemersbasis en deur ontwikkeling.

 Mission of Jukskei SA

To promote sustainable growth of the sport Jukskei, threw the broadening of the participation base and development. 

Die Waardes van Jukskei SA

Die waardes wat alle aktiwiteite van Jukskei SA insluit is:

 

 The Values of Jukskei SA

The values which will underpin all activities of Jukskei SA are: 

  • Uitnemende sportbelewing;
  • Respek vir diversiteit;
  • Bied geleenthede vir groei;
  • Moedig inovering aan;
  • Motivering tot uitstekende prestasie.
  •  Excellent sporting experience;
  • Respect for diversity;
  • Offers opportunity for growth;
  • Encourages innovation;
  • Motivation to excellent performance.

What is New?    Wat is nuut?

Uitslae van SA Kampioenskappe onder Deelname
—–
SA en SA A Spanne gekies tydens Kampioenskappe onder Deelname
—–
SA Akademie Bestuur, Uitslae en die Spanne verkies onder Deelname

Important dates

11 Julie – 15 Julie 2022: Toer na Namibia

Belangrike datums

Buy Equipment: email JSA
Koop toerusting: epos JSA jukskeisa@jukskei.co.za