JSA se nuwe Strategiese Plan | New Strategic Plan

Jukskei SA STRATEGIESE PLAN | STRATEGIC PLAN

lees meer | read more

Visie van Jukskei SA

Jukskei: Suid-Afrika se sport vir almal.

 Vision of Jukskei SA

Jukskei: South Africa’s sport for All.

Missie van Jukskei SA

Om volhoubare groei van die sport Jukskei te promoveer deur die verbreeding van die deelnemersbasis en deur ontwikkeling.

 Mission of Jukskei SA

To promote sustainable growth of the sport Jukskei, threw the broadening of the participation base and development. 

Die Waardes van Jukskei SA

Die waardes wat alle aktiwiteite van Jukskei SA insluit is:

 

 The Values of Jukskei SA

The values which will underpin all activities of Jukskei SA are: 

  • Uitnemende sportbelewing;
  • Respek vir diversiteit;
  • Bied geleenthede vir groei;
  • Moedig inovering aan;
  • Motivering tot uitstekende prestasie.
  •  Excellent sporting experience;
  • Respect for diversity;
  • Offers opportunity for growth;
  • Encourages innovation;
  • Motivation to excellent performance.

What is New?    Wat is nuut?
2021-22 Statute and Regulations
Namibia 2022 Tour
JSA Komitees/Committees
Gauteng Management
Circular Umpires 5
Circular Juniors 3
Circular Team Managers 6
Circular Head Coaches 

Buy Equipment: email JSA
Koop toerusting: epos JSA jukskeisa@jukskei.co.za

Important dates

27 Sept – 01 Okt  2021:  SA Meesters
11 Des  – 17 Des  2021: SA Junior Kampioenskappe
21 Feb  – 25 Feb  2022: SA Senior Akademie
26 Mrt  – 01 April 2022: SA Senior Kampioenskappe
11 Julie – 15 Julie 2022: Toer na Namibia

Belangrike datums

Congratulations to the new Board of Director of JSA.

Geluk aan die nuwe Direksie van JSA.

Click here to see.
Kliek hier om te sien