JSA se nuwe Strategiese Plan | New Strategic Plan

Jukskei SA STRATEGIESE PLAN | STRATEGIC PLAN

lees meer | read more

Visie van Jukskei SA

Jukskei: Suid-Afrika se sport vir almal.

 Vision of Jukskei SA

Jukskei: South Africa’s sport for All.

Missie van Jukskei SA

Om volhoubare groei van die sport Jukskei te promoveer deur die verbreeding van die deelnemersbasis en deur ontwikkeling.

 Mission of Jukskei SA

To promote sustainable growth of the sport Jukskei, through the broadening of the participation base and development. 

 Die Waardes van Jukskei SA

Die waardes wat alle aktiwiteite van Jukskei SA insluit is: 

  • Uitnemende sportbelewing;
  • Respek vir diversiteit;
  • Bied geleenthede vir groei;
  • Moedig inovering aan;
  • Motivering tot uitstekende prestasie.

 The Values of Jukskei SA

The values which will underpin all activities of Jukskei SA are: 

  •  Excellent sporting experience;
  • Respect for diversity;
  • Offers opportunity for growth;
  • Encourages innovation;
  • Motivation to excellent performance.

What is New?    Wat is nuut?

IJF Nuusbrief #8
—–
SA Senior Kampioenskappe Uitslae plus Spanfoto’s
—–
SA en SA-A spanne en hulle beamptes

Important dates

21 – 24 Februarie 2023: SA Senior Akademie Toernooi: Kroonstad
25 – 31 Maart 2023: SA Senior Kampioenskappe: Kroonstad 
3 – 7 Julie 2023: Namibië Kampioenskappe

Belangrike datums

Buy Equipment: email JSA
Koop toerusting: epos JSA jukskeisa@jukskei.co.za

Chalets

Karavaanpark

Kamers