JSA se nuwe Strategiese Plan | New Strategic Plan

Jukskei SA STRATEGIESE PLAN | STRATEGIC PLAN

lees meer | read more

JukskeiSA-pen-and-sand

Die Sandput | The Sandpit – Nov 2017

Dit was die eed wat afgelê was by die Botswanagrens met ons laaste besoek aan Botswana vir die BOTGA/Under 13 Stars toer. ♦  It was the oath that was taken at the Botswana border with our last visit to Botswana for the BOTGA / Under 13 Stars tour.

Lees meer | Read more

 

JukskeiSA-pen-and-sand

Die Sandput | The Sandpit – Okt 2017

April 2017 neem die VSA met een span deel aan die SA Senior Kampioenskap. ♦  April 2017, the United States participates in the SA Senior Championship with one team.

Read more | Lees meer