Contacts Kontakte - JUKSKEI SA Website

Go to content

Main menu

Contacts Kontakte

Besture / Governance
 

Instansie /  Portfeulje

Naam en van

Voorl

Posadres

E-posadres

Selnr

Huis nr

Faksnr

 

Jukskei Direksie

President

Tinus Barnard

MC

Posbus 2815, Krugersdorp, 1740

barnardt@jukskei.co.za

082 851 2430

011 954 3541

011 953 6770

Vise-President

Melanie Jacobs

M

Posbus 337, Fontainebleau 2032

jacobsm@jukskei.co.za

082 882 7732

011 792 1614

086 545 5492

Vise-President

Buks van den Berg

DJH

Posbus 6138, Birchleigh 1621

vdbergb@jukskei.co.za

082 894 9132

011 391 8469

086 524 5595

Direkteur Administrasie / Finansies

Daleen Roos

EM

Posbus 7751, Newcastle 2940

jukskeisa@jukskei.co.za

083 375 6527

034 318 3282

086 647 3796

Direkteur Afrigting

Melanie Jacobs

M

Posbus 337, Fontainebleau 2032

jacobsm@jukskei.co.za

082 882 7732

011 792 1614

086 545 5492

Direkteur Deelname (Toernooie)

Bossie Liebenberg

AJP

Swempiestraat 18, Thabazimbi 0380

aliebenb@telkomsa.net

082 920 9070

014 772 1525

014 772 1524

Direkteur Skeidsregters /Toerusting

Dirk Brits

DJP

Lagosingel 9, Othello Afree-oord, Brackenfell 7560

britsd@jukskei.co.za

082 413 2929

Direkteur Kommunikasie

Buks van den Berg

DJH

Posbus 6138, Birchleigh 1621

vdbergb@jukskei.co.za

082 894 9132

011 391 8469

086 524 5595

Direkteur Fasiliteite

Bossie Liebenberg

AJP

Swempiestraat 18, Thabazimbi 0380

aliebenb@telkomsa.net

082 920 9070

014 772 1525

014 772 1524

Direkteur Juniors

Karien Marais

HC

Posbus 54424, Wierdapark 0149

marais.karien@gmail.com

082 375 1384

012 348 1341

086 696 0292

Direkteur Akademie

Nico Nel

JN

34 Noordweg, Greenhills
Randfontein 1760

Nico.Nel@angloamerican.com

083 455 8214

011 412 4883

011 373 5706

Direkteur Ontwikkeling

Dirk Brits

DJP

Lagosingel 9, Othello Afree-oord, Brackenfell  7560

britsd@jukskei.co.za

082 413 2929

 

Namibië

President

Christine Horn

CP

Posbus 1357, Windhoek, 9000

Christie.Horn@wce.com.na

081 129 5515

26461 236 222

026461 224 751

Vise-President:Direkteur Toernooie

Bully Thorburn

JS

Posbus 1380, Swakopmund, 9000

bully@arandisservices.com.na

082 920 9070

026464 400 196

Direkteur Administrasie & Finansies

Wouter Strauss

WJ

Posbus 22258, WIndhoek, 9000

wouter@acctech.com.na

082 920 9070

026461 246 055

Direkteur Bemarking & Ontwikkeling

Erik Strauss

FJ

Posbus 22258, Windhoek, 9000

pro@jukskei-nam.com

082 920 9070

26461 220 064

026461 205 9042

Juniors

Erik Straus

FJ

Posbus 22258, Windhoek, 9000

pro@jukskei-nam.com

082 920 9070

26461 220 064

026461 205 9042

Skeidsregters

Gerhard Coetzee

GS

Posbus 21586, Windhoek, 9000

Gerhard.Coetzee@Transnamib.com.na

082 920 9070

26461 252 359

026461 298 1209

 

IJF

President

Gerrie Jacobs

GJ

Posbus 337, Fontainebleau, 2032

gerriejacobs@mweb.co.za

082 900 0805

011 792 1614

011 559 3671

Vice-President

Gieliana Boshoff

G

Posbus 1380, Swakopmund, 9000

gielies@mweb.com.na

26464 404 782

Chief Operations Officer (COO)

Johan v Staden

MHJ

29 Rupestris Str, Groenvlei, Paarl, 7646

coo.ijf@lantic.net

082 805 1757

021 872 4691

086 611 0640

Director: Communication & Training

Thomas Venter

TI

22 Von Maltitz Str, Annlin, Pretoria, 0182

thomasv@live.co.za

079 695 2918

012 567 1784

086 562 4741

 

JUKSKEI PARK

Voorsitter

Willie Marais

WCG

Posbus 544, Hermanus, 7200

poppie@privatesec.co.za

082 771 2944

028 316 1024

086 694 2542

Uitvoerende Direkteur

Bossie Boshoff

BHA

Posbus 2417, Kroonstad, 9500

admin@jukskeipark.za.net

076 317 9017

056 215 1505

056 215 1118

Administrasie Beampte

Deidre Smit

DJ

Posbus 2417, Kroonstad, 9500

admin@jukskeipark.za.net

083 467 1306

056 215 1505

056 215 1118

Finansiële Direkteur

Hans v Stryp

HJ

Posbus 2417, Kroonstad, 9500

manager@jukskeipark.za.net

083 257 5045

056 215 1505

056 215 1118

 

LEWENS- LANGE ERELEDE

 

Coen Brand

CJF

cjf@iway.na

26461 229 990

 

Gerrie Jacobs

GJ

Posbus 337, Fontainebleau, 2032

gjacobs@uj.ac.za

082 900 0805

011 792 1614

011 559 2671

 

Pruimpie Botha

JVdeV

Posbus 2055, Albemarle, 1410

082 823 3020

 

Pieter Erasmus

PJ

Posbus 112, Malelane, 1320

017 790 0617

 

AFRIGTING

Administrasie

Maretha Herbst

M

Posbus 3331, Paarl, 7620

marethaha@gmail.com

072 371 7713

021 863 4340

 

AKADEMIE

Administrasie

Johan Badenhorst

JC

Posbus 2723, Wilropark, 1731

jcbadenhorst@gmail.com

082 600 5491

 

DEELNAME

Meesters Administrasie

Tossie Vermeulen

pj.pienaar@telkoma.net

B&C Administrasie

Anton Botha

AT

Loma Par 3, Magazyn Str 105, Pietersburg,

atbotha@gmail.com

074 157 9965

015 297 7444

Kroonstad kontakpersoon

Deidré Smit

DJ

Posbus 2417, Kroonstad, 9500

admin@jukskeipark.za.net

083 467 1306

056 215 1505

056 215 1118

Senior Kampioenskappe

Kobus Bester

JA

 

JUNIORS

Administrasie

Elna vd Berg

E

Posbus 53251, Wierda Park, 149

elna.vanderberg@up.ac.za

082 511 0705

012 653 3037

012 420 4537

 

KORP KOMM

Direkteur

Buks van den Berg

DJH

Posbus 6136, Brichleigh, 1621

vdbergb@jukskei.co.za

082 894 9132

011 391 8469

086 524 5595

Bemarking

Belinda Venter

B

Posbus 34460, Newton Park, 6055

belinda.venter21@gmail.com

082 714 0114

086 581 8869

 

ONTWIKKELING

Administrasie

Jako Botes

educo@maxitec.co.za

 

OUDIT-KOM

Voorsitter

Nic van Stryp

Reitz

Nic@vkb.co.za

082 325 8164

086 545 7906

Lede

Theuns le Roux

TG

Posbus 219, Rawsonville, 6845

tleroux@breede.co.za

082 373 3001

023 355 1700

023 355 1700

 

Johan Hansen

PJ

Posbus 110516, Hadison Park, Kimberley, 8306

noordkaapjukskei@ymail.com

082 802 8333

053 832 4155

086 645 4269

 

SKEIDSREGTERS

Hoofskeidsregter

Reinette vd Berg

RJ

Posbus 6138, Birchleigh, 1621

reinettev@mweb.co.za

083 254 6120

011 391 8469

086 524 5595

Administrasie

Beth Liebenberg

E

Posbus 5006, George, 6539

bethlie@vodamail.co.za

073 185 4534

044 873 0000

086 546 1856

 

PROJEKTE

Adopt a School

Bets Hansen

Posbus 110516, Hadison Park, Kimberley, 8306

betshansen@yahoo.com

084 602 7611

053 832 4155

086 669 8072

Life Orientation

Wilma Nel

E

Posbus 11301, Queenswood, Pretoria

nelgesin.wilma@gmail.com

082 466 3513

012 660 3504

086 562 4741

Good to Better

Buks van den Berg

DJH

Posbus 6138, Birchleigh, 1621

vdbergb@jukskei.co.za

082 894 3132

011 391 8469

086 524 5595

Go To Nationals

Karien Marais

HC

Posbus 54424, Wierda Park, 149

marais.karien@gmail.com

082 375 1384

012 346 1341

086 696 0292

 

BOLAND

Direkteur Administrasie

Annetjie de Klerk

ASM

vdMerwe Str 04, Wellington, 7655

boljukskei@telkomsa.net

0722488571

021 873 2130

086 750 0093

 

GAUTENG NOORD

Direkteur Administrasie

Kathy Grobler

K

Posbus 11301, Queenswood, Pretoria, 121

gn.jukskei@gmail.com

082 927 8245

012 332 2731

086 562 4741

 

GAUTENG WES

Direkteur Administrasie

Martin Nel

MC

Posbus 1258, Randfontein, 1760

martin@minacademy.co.za

082 449 2381

 

LIMPOPO

Direkteur Administrasie

Bossie Liebenberg

AJP

Swempie Str 18, Thabazimbi

aliebenb@telkomsa.net

082 920 9070

014 772 1525

 

MPUMALANGA

Direkteur Administrasie

Buks Olivier

SLB

Posbus 6877, Middelburg 1050

buks@stevetshwetelm.gov.za

072 371 8670

013 245 2412

 

NOORD KAAP

Direkteur Administrasie

Boetie Pienaar

PJ

Posbus 110516, Hadison park, Kimberley, 8306

noordkaapjukskei@gmail.com

083 411 7444

053 861 1486

086 626 6955

 

NOORD KWAZULU NATAL

Direkteur Administrasie

Dons Vorster

MJ

Posbus 105, Hlobane, 3145

vossie.vorster@afrimat.co.za

082 8777 282

034 983 2508

 

NOORD VRYSTAAT

Direkteur Administrasie

Deidré Smit

DJ

King Str 25, Kroonstad, 9500

smitaj3@telkomsa.net

083 467 1306

056 212 1221

086 659 1432

 

NOORDWES PROVINSIE

Direkteur Administrasie

Frans Griesel

F

Plot 71, Goedgenoeg, Orkney, 2619

jukskeinw@vodamail.co.za

082 775 9278

 

NOORDWESTE

Direkteur Administrasie

Marlene Pienaar

M

marlene@namaquawines.com

082 941 3062

086 622 2379

 

OOS GAUTENG

Direkteur Administrasie

Carin Venter

AC

Martha Str 08, Glen Marais, Kempton Park, 1620

oosgauteng@jukskei.co.za

082 879 7623

011 391 8451

011 391 8451

 

OOS VRYSTAAT

Direkteur Administrasie

Rita vd Wath

MS

Turner str 22, Bethlehem, 9700

oos.vrystaat.jukskei@webmail.co.za

071 476 0735

086 653 59984

 

OOSTELIKE PROVINSIE

Direkteur Administrasie

Leonie Weyers

LC

Yolande Gardens 17, Wertering, PE, 6025

leonie@wernervosloo.co.za

082 649 8632

041 360 3158

041 392 5001

 

SENTRAAL GAUTENG

Direkteur Administrasie

Annatjie Els

AM

Posbus 3039, Symridge, Germiston, 1420

sgjukskei@gmail.com

083 360 2692

011 828 7824

086 623 5971

 

SUID NATAL

Direkteur Administrasie

Elsa Holmes

EM

Posbus 2063, Hillcrest, 3650

elsa.holmes@axxess.co.za

082 254 4544

031 763 3306

086 501 5453

 

SUID VRYSTAAT

President

Herman Nel

HJ

Diamant Str 12, Christiana

herman-hm@ods.co.za

083 269 1151

053 441 3305

 

SUIDWESTELIKE DISTRIKTE

Direkteur Administrasie

Louise Le Roux

LH

Boschemeer Gholf Estate 541, Paarl, 7646

louise@mwebbiz.co.za

0823020601

021 863 0514

086 618 8465

 

WESTELIKE PROVINSIE

Direkteur Administrasie

Amanda Booyens

A

Proteaweg 82, Brackenfell, 7560

amandavans@yahoo.com

083 663 5410

021 981 1448

 

PROVINSIALE FEDERASIES

Gauteng Voorsitter

Martin Nel

MC

Posbus 1258, Randfontein, 1760

martin@minacademy.co.za

082 449 2381

Gauteng Sekretaris

Paul Marais

Elizabeth Str 10, Bendorf, Pietersburg

Limpopo Voorsitter

Chris Swanepoel

C

chrissw@mweb.co.za

083 655 2439

Limpopo Sekretaris

Bossie Liebenberg

AJP

Swempie Str 18, Thabazimbi

aliebenb@telkomsa.net

082 920 9070

014 772 1525

Mpumalanga Voorsitter

Hannes Pretorius

H

Psbus 13795, Leraatsfontein, Witbank, 1035

hannes.pretorius@eskom.co.za

Mpumalanga Sekretaris

Buks Olivier

SLB

Posbus 6877, Middelburg, 1050

buks@stevetshwetelm.gov.za

072 371 8670

013 245 2412

Noord-Kaap Voorsitter

Johan Hansen

PJ

Posbus 110516, Hadison Park, Kimberley, 8306

noordkaapjukskei@ymail.com

082 802 8333

053 832 4155

086 645 4269

Noordwes Prov Voorsitter

Frans Griesel

F

Plot 71, Goedgenoeg, Orkney, 2619

jukskeinw@vodamail.co.za

082 775 9278

Oos-Kaap Voorsitter

Nick Claassen

NJ

Posbus 34460, Newton Park, 6055

nick.claassen@vodamail.co.za

083 235 2690

Oos-Kaap Sekretaris (Tydelik)

Belinda Venter

B

Posbus 34460, Newton Park, 6055

belinda.venter21@gmail.com

082 714 0114 

041 360 2027

Vrystaat Voorsitter

Kobus van der Wath

J

Turner Str 22 Bethlehem, 9700

oos.vrystaat.jukskei@webmail.co.za

071 476 0735

086 654 59984

Vrystaat Sekretaris

Marietjie Herbst

ME

marietjie.meraai@gmail.com

082 413 4990

056 212 4731

086 502 2515

Wes-Kaap Voorsitter

James Moore

JA

Kwartz Str 14, Stellenberg, Bellville, 7530

djam@sun.ac.za

083 776 2420

021 919 2417

Wes-Kaap Sekretaris

Annatjie de Klerk

ASM

vdMerwe Str 04, Wellington, 7655

boljukskei@telkomsa.net

072 248 8571

021 873 2130

021 873 2130

Back to content | Back to main menu