JSA se nuwe Strategiese Plan | New Strategic Plan

Jukskei SA STRATEGIESE PLAN | STRATEGIC PLAN

lees meer | read more

Wes Rand se ses A SpanneWes-Rand A Spanne | Wes Rand A Teams

Wes Rand se ses A Spanne het Saterdag 08 Februarie die Tienie van Schoor
trofee in Krugersdorp verower – baie baie geluk!

The six A teams from West Rand won the Tienie van Schoor trophy on Saturday
08 February in Krugersdorp. Congratulations!

 

jukskeiSA-BandC-tour

Jukskei SA B&C Skrywe | Circular 3

B+C toernooi 23-27 Februarie | B+C tournament 23 – 27 Feb in Kroonstad
Read more

 

 

jukskeiSA-BandC-tourJukskei SA B&C Skrywe | Circular 2

Ledevergadering | Member meeting
Lees meer | Read more

 

 

jukseiSA-senior-player

Jukskei SA Senior Skrywe | Jukskei SA Senior Circular 1

 

Lees meer | Read more