DIREKSIE |BOARD OF DIRECTORS

Jukskei SA se Direksie gedurende AJV verkies... | The Board of Directors of Jukskei SA was elected at the past AGM...

lees | read

 

jukskei-circularJSA Skrywe | Circular 2014

Ons staan aan die begin van ‘n nuwe seisoen,‘n nuwe dienstermyn van drie jaar vir die nuwe Direksie.

Lees meer | Read more

 

 

jukskeisa-sandputDie Sandkorrel | The Grain of Sand August 2014

Amptelike Nuusbrief van Jukskie SA | The Official Newsletter of Jukskei SA

Lees meer | Read more