JSA se nuwe Strategiese Plan | New Strategic Plan

Jukskei SA STRATEGIESE PLAN | STRATEGIC PLAN

lees meer | read more

JukskeiSA-Melanie-Jacobs-2015

Die 75 ste SA Senior Jukskeikampioenskap | The 75th SA Senior Jukskei Championship

Die 75 ste SA Senior Jukskeikampioenskap word opgedra aan die volgende persoon wat jukskei op alle vlakke gedien het en nog steeds betrokke is by die spel | The 75th SA Senior Jukskei Championship is dedicated to the following person who served Jukskei on all levels and is still involved in the game

Lees meer | Read more

 

jukskeiSA-letter

Sandkorrel | The Grain of Sand March 2015

 

Lees meer | Read more

 

 

participants-committeeDie Sandput | The Sandpit February 2015

Lees meer | Read more