INHEEMSE SPELE | INDIGENOUS GAMES 2014

Die IG Spele het die afgelope naweek afgeskop | The IG Games started the past weekend

lees | read

 

jukskei-circularJSA Nuusbrief Sandput | JSA Newsletter 2014

Amptelike Nuusbrief van Jukskei SA | Official Newsletter of Jukskei SA

Lees meer | Read more

 

 

 

jukskeisa-sandputDie Sandkorrel | The Grain of Sand September 2014

INDIGENOUS GAMES | INHEEMSE SPELE Latest results

Amptelike Nuusbrief van Jukskie SA | The Official Newsletter of Jukskei SA

Lees meer | Read more

 

 

 

jukskeisa-announcement-circularJukskei SA Skrywe | Circular 2014

Skrywe van Jukskie SA | Circular of Jukskei SA

Lees meer | Read more